Wings Beneath My Wings

เขาว่าชีวิตเราเกิดมา มันต้องกล้าติดปีกแล้วพาตัวเองบินสูง พาตัวเองออกไปสู่เส้นขอบฟ้า เจอเมฆ หมอก ฝน พายุบ้าง ก็ถือว่ามันคือส่วนหนึ่งของท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ แต่ ณ ตอนใด ตอนหนึ่ง เมื่อปีกมันถลาลงต่ำ หมุนตามโลกไม่ทัน ฝ่าฟันเกลียวพายุฝนไม่ได้  คิดว่ามันคงลงกระแทกพื้น ใจคิดแต่ว่า ปีกแห่งความฝันหากมันแตกหักแล้ว คงยากนักที่จะกลับมาเหมือนเดิม วินาทีที่พื้นมันใกล้แค่เอื้อม Continue reading